کدهای کوتاه برای ساخت جدول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ستون 1ستون 2ستون 3ستون 4ستون 5
ردیف 1شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 2شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 3شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 4شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 5شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
همه مواردشرحمجموع:1000 تومانمالیات

جداول آوادا را با 2 نوع استایل میتوان ساخت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ستون 1ستون 2ستون 3ستون 4ستون 5
ردیف 1شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 2شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 3شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 4شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 5شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
همه مواردشرحمجموع:1000 تومانمالیات
ستون 1ستون 2ستون 3ستون 4ستون 5
ردیف 1شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 2شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 3شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 4شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
ردیف 5شرحتخفیف:200 تومان200 تومان
همه مواردشرحمجموع:1000 تومانمالیات

ردیف و ستون با ترکیبی متفاوت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ستون 1ستون 2ستون 3ستون 4ستون 5ستون 6ستون 7ستون 8ستون 9ستون 10
ردیف 1شرحتخفیفرنگابعادوزنآدرستخفیف:300 تومان200 تومان
ردیف 2شرحتخفیفرنگابعادوزنآدرستخفیف:400 تومان200 تومان
ردیف 3شرحتخفیفرنگابعادوزنآدرستخفیف:500 تومان200 تومان
مجموع:6000 تومانمالیات

Join The 100,000+ Satisfied Avada Users!