صفحه خالی چیست؟

با آوادا می‌توانید صفحات خالی ایجاد کنید، در این صفحات از کد های کوتاه جهت طراحی استفاده می‌شود.
صفحات خالی برای ساخت صفحه های “به زودی” ، “حالت تعمیر” ، ” آپدیت” و… مناسب می‌باشند.